Hur vi hanterar dina personuppgifter
Det sätt vi hanterar information följer Dataskyddsförordningen GDPR. Vi begär endast den information som krävs för att kunna hantera din order och dig som kund på bästa sätt. Informationen hanteras endast av oss och de partners som krävs för att kunna hantera genomfört köp, order och leverans. 

Du som kund kan begära att få:
- ett utdrag av registrerade uppgifter
- era registrerade uppgifter ändrade
- registrerade uppgifter raderade

Vi förbinder oss att inte på något sätt sälja vidare, förmedla eller lämna ut era uppgifter till obehöriga.